Sukuseuraan liittyminen

 

Sukuseuraan voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on avioliiton kautta siihen liittynyt. Jäsenen tulee suorittaa sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksun määrän, tällä hetkellä maksu on 15 euroa/vuosi/henkilö. Ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena. Ainaisjäseniksi siirtyvät myös ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat täyttäneet 70 vuotta. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä ilman jäsenmaksua.

Jäsenmaksu maksetaan sukuseuran tilille: Nordea FI29 1040 3500 2334 93. Muista merkitä tilisiirtoon oma nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi. Maksun suoritettuasi lähetä alla oleva henkilötietolomake sähköpostitse sukuseuralle. Voit ottaa myös yhteyttä sukuseuran sihteeriin Pekka Puustiseen puh. 050 594 3545.

Samalla lomakkeella, tai sihteeriltä, voit tilata myös halutessasi maksullisen oman sukuhaaran selvityksen Paavosta nykyaikaan hintaan 22 euroa + postikulut.

Täydellinen nimi, myös entiset nimet: (pakollinen)

Osoite: (pakollinen)

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Syntymäaika ja -paikka: (pakollinen)

Isän etunimi:(pakollinen)